MENU
KIEROWNIK GOSPODARCZY
Jan Parda - kierownik gospodarczy
adres poczty:
kierowniklo1@poczta.neostrada.pl
SEKRETARZ SZKOŁY
.Alina Boruch