MENU
Wybieram klucz do kariery

Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców w I LO

Nie istnieją idealni rodzice. Istnieją tzw. "wystarczająco dobrzy rodzice". Popełniają błędy wychowawcze, ale uczą się na nich, poprawiają je, odczuwają potrzebę ciągłego rozwoju i mają odwagę do dokonywania zmian w sobie i w swoich rodzinach po to, by wychować szczęśliwe, wartościowe dzieci.
Tacy właśnie rodzice, świadomi wagi rodzicielstwa, a zarazem chcący swoje rodzicielstwo przeżywać lepiej byli uczestnikami cyklu cotygodniowych spotkań "Szkoła dla Rodziców. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały", które odbywały się w I LO w okresie od października 2011r. do stycznia 2012r. Zajęcia miały charakter warsztatów psychoedukacyjnych, tzn., że po miniwykładzie wprowadzającym w temat następowały ćwiczenia praktyczne, odgrywanie scenek, dyskusje, wymiana doświadczeń oraz prace domowe, w celu utrwalenia zdobytych na warsztatach umiejętności. Z góry określony program zajęć podzielony był na zagadnienia. Rodzice zajmując się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji z dorastającymi dziećmi przyglądali się m.in. sposobom komunikowania się, wyrażania uczuć, sposobom stawiania zakazów, nakazów, karania i nagradzania. Głównym celem warsztatów była nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności komunikowania się głównie w kontekście relacji z nastoletnimi dziećmi. Jednakże przyswojony nowy język porozumiewania się jest mimowolnie przenoszony na inne relacje: ze współmałżonkiem, szefem, kolegą z pracy, sąsiadką itp., co znacznie ułatwia życie.
Uczestnictwo w warsztatach pozwalało rodzicom na lepsze rozumienie dzieci, ich emocji i wynikających z nich zachowań. Dzięki uczeniu się przez doświadczenie "na własnej skórze", przeżywaniu w symulowanych sytuacjach emocji dzieci, rodzice uświadamiali sobie, że często swoimi zachowaniami i słowami wpływają na jakość relacji z nimi, mogą zachęcać do współpracy, budować kontakt albo go niszczyć. Kluczem do poprawy komunikowania się nie jest "naprawa dziecka", ale zmiana własnego zachowania i postaw, przyjęcie, że dziecku należy się szacunek, uwaga i prawo głosu. Każda zmiana wymaga wysiłku. Trzeba się zatrzymać, dokonać autorefleksji, wykonać pracę, bo nic nie zadzieje się samo.
Dziękuję rodzicom za zaangażowanie, postawę otwartości, dzielenie się własnymi cennymi refleksjami, doświadczeniami, dzięki czemu każdy mógł z warsztatów zabrać coś dla siebie. Panujący na zajęciach klimat zaufania, ciepła atmosfera, wzajemne wspieranie się sprzyjały budowaniu więzi, trudno było się rozstać po kilku tygodniach spotkań. Warsztaty były dla mnie osobiście ubogacającym doświadczeniem i niezwykłą przygodą. Życzę rodzicom siły i satysfakcji w towarzyszeniu dzieciom w ich stawaniu się osobami niezależnymi od nas.
Anna Pietrzak - psycholog szkolny

Po zakończeniu zajęć swoimi refleksjami zechcieli się podzielić również rodzice:
- Uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez psycholog panią Annę Pietrzak "Szkoła dla rodziców". Różne były motywy korzystania ze spotkań . Jednak wszystkich uczestników łączył wspólny cel : pogłębienie, zrozumienie i poprawienie relacji z dorastającymi dziećmi.
- Spotkania pozwoliły mi nabrać dystansu do mojego zachowania względem swoich dzieci. Pokazały jak rozpoznawać potrzeby córek.( Maria)
- Zbudowałam świadomość, że warto zachęcać swoje dziecko do rozmowy . Patrzenie na dany problem oczami syna uświadomiło mi, że trzeba słuchać tego co mówi. (L)
- Wykłady dały mi dużo do myślenia i przemyślenia swojego zachowania względem syna (Zbyszek)
- Bałem się jaka będzie formuła spotkań. Nie chciałem uzewnętrzniać moich myśli. Jednak zajęcia okazały się prowadzone bardzo profesjonalnie a panująca atmosfera sprzyjała dyskusjom. ( Grzegorz)
- Najbardziej owocne dla mnie okazały się wymieniane przykłady z życia wzięte radzenia sobie z problemami dzieci. Mogłam wykorzystać niektóre pomysły i stosować je wobec własnych synów. (Danka)
- Ważne jest aby nie tyle słyszeć dziecko ale je słuchać, jasno wyrażać swoje oczekiwania i nie bać się stawiania granic.(Ania)
- Spojrzałam inaczej na siebie, próbuję pamiętać, że to co jest atrakcyjne według mnie niekoniecznie musi dać szczęście innym, że wszyscy maja prawo do kreowania własnego życia (K).
- Takie zajęcia rozwijają nas rodziców, pogłębiają umiejętność nawiązywania dialogu z dziećmi, mądrego stawiania wymagań, dobrego komunikowania się .Przecież o to chodzi abyśmy dobrze pełnili swoje role matki , ojca. A wiek dojrzewania młodzieży może okazać się wielką przygodą spotkania ze swoim dzieckiem. Teraz posiadaną wiedzę należy jeszcze raz przemyśleć i wcielać w życie. A więc do pracy...
- Dziękujemy pani Ani Pietrzak za bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Każde spotkanie nie było suchym wykładem ale ciekawą przygodą . Dzieląc się swoją wiedzą stworzyła miłą , domową atmosferę zaufania.

OGŁOSZENIE!

OFERTA SZKOLENIA
JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ


ogloszenie Forma zajęć:
warsztaty psychoedukacyjne
Prowadzący:
psycholog szkolny -
Anna Pietrzak
Termin: 26. 11. 2011r.
Czas trwania:
6 godzin w bloku jednorazowym, sobota, godzina 9 - 15
Miejsce:
budynek I LO

PROGRAM ZAJĘĆ:
 • Budowanie zaufania do siebie - jak wzmacniać poczucie własnej wartości
 • "Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce..." - metody wzbudzania motywacji do nauki
 • Zarządzanie sobą w czasie - zasady planowania pracy
 • Jak powtarzać, by zapamiętać - wybrane mnemotechniki
 • Ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi
 • Systemy reprezentacyjne. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy - sposoby przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności
 • Mind map, a notatki linearne
 • Jakiej muzyki słuchać, by skuteczniej zapamiętywać
 • Co jeść, by poprawić pamięć i koncentrację uwagi
 • Radzenie sobie ze stresem. Techniki relaksacyjne
 • Uczniowie zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o wpisywanie się na listę
  w gabinecie psychologa szkolnego do dnia 24 listopada (czwartek) 2011r.
  Zapraszam
  Anna Pietrzak - psycholog szkolny

Credo

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty psychologiczne


SZKOŁA DLA RODZICÓW
czyli
"Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały"

Wielu rodziców cierpi z powodu złej komunikacji z dorastającymi dziećmi. Czasami pocieszają się, że "tak widocznie być musi". Zastanawiają się dlaczego ich własne dzieci nie chcą ich słuchać i o niczym im nie mówią. Próbują coś zmieniać, jednak mimo dobrej woli, często nie wiedzą jak ją przełożyć na konstruktywne działanie. Ale tak być nie musi.
Szkoła dla Rodziców to cykl spotkań adresowany do tych rodziców, którym zależy na dobrym porozumieniu w rodzinie, którzy chcą nawiązać głębsze, cieplejsze relacje z dorastającymi dziećmi, szukają nowych sposobów postępowania z nastolatkami, opartych na wzajemnym szacunku, akceptacji, zrozumieniu i poczuciu odpowiedzialności. To program zajęć dla rodziców, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o sobie, zrozumieć o co chodzi w domowych konfliktach i znaleźć takie sposoby rozmawiania, które pomogą te konflikty rozwiązać.
Tematy spotkań:
 • Określenie obszarów trudności wychowawczych i własnego stylu wychowania;
 • Pomoc nastolatkom w radzeniu sobie z uczuciami - rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;
 • Nauka umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań - wspólne rozwiązywanie problemów;
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się nastolatka;
 • Metody zachęcania nastolatka do współpracy;
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 • Pułapki i alternatywy kar;
 • Uwalnianie nastolatków od grania ról;
 • Pochwały, które budują realne poczucie własnej wartości;
 • Problemy wieku dorastania - młodzieńczy bunt, potrzeba akceptacji, autonomii i zależności, problem seksu i narkotyków, wpływ mediów;
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, ich istotą obok krótkich wprowadzeń tematycznych są ćwiczenia, odgrywanie scenek, wymiana doświadczeń w dyskusji.
Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy 12 osób.
Cykl obejmuje 10 spotkań, po 2 godziny, raz w tygodniu.
Planowany początek zajęć: środa, 5 października 2011r.
Zapisy do końca września w gabinecie psychologa szkolnego (parter, przy wejściu od szczytu budynku) lub telefonicznie: (89) 741 84 48.
Dobrych rozmów potrzeba zarówno rodzicom jak i ich dzieciom.
Zapraszam serdecznie
Anna Pietrzak - psycholog szkolny
POWRÓT
Sentencje
SENTENCJE WARTE PRZEMYŚLENIA

"Chwalebnie jest być uczonym, hańba zaś - nie chcieć się niczego nauczyć"
Katon Starszy (mąż stanu, mówca, pisarz)


"Humanizm uczy, jak człowiek ma się posługiwać piątkami z fizyki, żeby ludzie jak najmniej od tej fizyki cierpieli."
R. Cabaj (prozaik, dziennikarz)

"Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich."
kard. S. Wyszyński (prymas Polski)

"Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym."
Heraklit z Efezu (filozof)

"Głowa do góry", rzekł kat, zarzucając stryczek.
S. J. Lec (satyryk)

"Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której trochę się znam."
O. Wilde (pisarz i humorysta)

"Ze wszystkich nauk, jakie człowiek może i powinien znać, najważniejsze jest umieć żyć tak, aby czynić jak najmniej zła i jak najwięcej dobra"
L. Tołstoj (pisarz)
POWRÓT

Psycholog szkolny
Anna Pietrzak
- psycholog szkolny
Psycholog szkolny przyjmuje:
Poniedziałek 12 - 16.30
Wtorek 8 - 11.30
Środa 8 - 12.30
Czwartek 13 - 16.00
Piątek 8 - 12.30


Sala nr 1 (parter)

W/w rozkład dyżurów może ulegać zmianie przy prowadzeniu zajęć z młodzieżą (aktualne informacje na drzwiach gabinetu psychologa). Zainteresowani rodzice mogą również kontaktować się telefonicznie:
(89) 741 84 48