MENU
INFORMACJA OGÓLNA
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016
INFORMACJA OGÓLNA
Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Wolne miejsca po dokonanej rekrutacji.
Stan na dzień
Uwagi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Kształcenie w zakresie rozszerzonym z:
      
matematyka, fizyka, informatyka dz./3 angielski, niemiecki 1 30   
matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia dz./3 angielski, niemiecki 1 30   
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie dz./3 angielski, niemiecki 1 30   
biologia, chemia dz./3 angielski, niemiecki 1 30   
POWRÓT