MENU

ZAPROSZENIE!

Zaproszenie!

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły i ich rodziców na wieczornicę z okazji rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, która odbędzie się w dniu 08.10.2015 r. (czwartek) o godz. 1630 w auli szkolnej.

ZAPROSZENIE!

Zaproszenie!

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły i ich rodziców na spotkanie autorskie z ks. Krzysztofem Niespodziańskim - malarzem, poetą i prozaikiem, które odbędzie się 06.11.2015 r. (piątek) o godz. 1630 w auli szkolnej.

UWAGA!

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Obrońców Westerplatte
w Mrągowie z dnia 25 września 2015r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 będą:

  1. 4 maja 2016r. (środa)
  2. 5 maja 2016r. (czwartek)
  3. 6 maja 2016r. (piątek)
  4. 27 maja 2016r. (piątek)
  5. 22 czerwca 2016r. (czwartek)

§ 2


W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (opiekę) w godz. 8.00 - 15.00


INFORMACJE
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat szkoły

Czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 15.00


741-24-20
Pokój nauczycielski

741-24-20 w.21
Psycholog szkolny

(89) 741 24 20 (wew. 15)

Przerwy:
1 - 8.45 - 8.55
2 - 9.40 - 9.50
3 - 10.35 - 10.55
4 - 11.40 - 11.50
5 - 12.35 - 12.40
6 - 13.25 - 13.30
7 - 14.15 - 14.20

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

ROCZNA WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW
W roku szkolnym 2014/2015 wynosi 40 zł
Natomiast na ubezpieczenie - 30 zł.