MENU

Aktualni uczniowie szkoły:


Wybierz klasę:

 

ZAPROSZENIE!

Zaproszenie!

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły i ich rodziców na wieczornicę z okazji rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, która odbędzie się w dniu 08.10.2015 r. (czwartek) o godz. 1630 w auli szkolnej.

ZAPROSZENIE!

Zaproszenie!

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły i ich rodziców na spotkanie autorskie z ks. Krzysztofem Niespodziańskim - malarzem, poetą i prozaikiem, które odbędzie się 06.11.2015 r. (piątek) o godz. 1630 w auli szkolnej.

UWAGA!

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Obrońców Westerplatte
w Mrągowie z dnia 25 września 2015r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 będą:

  1. 4 maja 2016r. (środa)
  2. 5 maja 2016r. (czwartek)
  3. 6 maja 2016r. (piątek)
  4. 27 maja 2016r. (piątek)
  5. 22 czerwca 2016r. (czwartek)

§ 2


W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (opiekę) w godz. 8.00 - 15.00


ADRESY OLIMPIAD i KONKURSÓW
Adresy olimpiad przedmiotowych na stronie MEN
Adresy konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych na stronie KO Olsztyn

Dla maturzysty i nie tylko
Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
www.oke.lomza.com

Wzór dokumentu do przygotowania bibliografii
Strony klas