MENU
Informacje ogólne


Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie istnieje od 1946 roku.
W bibliotece pracowali: Barbara Chmielińska (1946), Janina Chełczyńska (1949-1951), Aleksander Szaroń (1956-1957), Zofia Chreszczeńska (1957-1964), Halina Mierzejewska (1964-1973), Czesława Papiernik (1974-1976), Urszula Rogosz (1974-1987),Jadwiga Jędrzejewska (1978-1988),Genowefa Puławska (1986-1999), Krystyna Cudo (1987-1995), Iwona Muraszko (1996-nadal), Lucyna Kłosowska (1999-2004).

Czytelników zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.00

Biblioteka ma dość bogaty i aktualny księgozbiór. Zbiory są skomputeryzowane w programie MOL 2000+.
Prace nad opracowaniem zbiorów w programie komputerowym (Biblioteka Szkolna MOL) rozpoczęto w październiku 1998 roku.
Od początku roku szkolnego 2000/2001 przy pomocy programu wypożyczane są materiały biblioteczne użytkownikom biblioteki. Wypożyczenia odbywają się z wykorzystaniem imiennych kart bibliotecznych z kodem kreskowym.
Użytkownicy biblioteki mają możliwość korzystania z trzech komputerów multimedialnych ze stałym dostępem do Internetu. Biblioteka jest wyposażona w telewizor, wideo i kserokopiarkę.

Regulaminy biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH BIBLIOTEKI

 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do:
  • poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet
  • przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece
  • korzystania z programu wyszukiwawczego MOL www
 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać sie do zeszytu odwiedzin i na czas pracy oddać bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną.
 5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 6. Użytkownik ma prawo do rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza.
 7. Należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się.
 8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika i zakazania mu korzystania z komputerów przez wskazany okres.