MENU
SZKOŁA W OBIEKTYWIE

            
NASZA SZKOŁA
W roku szkolnym 2015-2016 w szkole pracuje 34 nauczycieli, w tym psycholog w pełnym wymiarze godzin. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00 a kończą najpóźniej o godz. 14.15 ( w piątki o godz. 13.25). Lekcje z języków obcych (angielskiego i niemieckiego), technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego odbywają się w grupach. Wszyscy uczniowie od klasy pierwszej mają zapewnioną kontynuację języka angielskiego lub niemieckiego w zależności od tego, którego z nich uczyli się w gimnazjum. Ogółem szkoła dysponuje:
  • 19 pracowniami przedmiotowymi,
  • 2 pracowniami informatycznymi,
  • 2 salami gimnastycznymi,
  • biblioteką z czytelnią,
  • aulą,
  • gabinetem psychologa szkolnego,
  • gabinetem medycznym.

Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, m. in. wypożyczenia książek odbywają się z wykorzystaniem indywidualnych kart bibliotecznych z kodem kreskowym. W czytelni uczniowie mogą korzystać nieodpłatnie z czterech komputerów multimedialnych ze stałym dostępem do Internetu. Ponadto w czytelni jest do dyspozycji uczniów telewizor z programami telewizji kablowej.
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą komputerową - posiadamy ponad 80 komputerów, z tego 47 dla uczniów. Wszystkie pracownie mają stały dostęp do Internetu. Uczniowie maą dostęp do sieci Wi-Fi