MENU
Dokumenty szkoły
Najnowsza wersja statutu szkoły: statut

Do utworzenia rozkładu materiału:
Szablon do excela: wzorzec
[czytaj opis, szablon skopiuj do nowego arkusza, powodzenia]
Opis sposobu wstawienia pliku z excela do librusa: opis

WAŻNE LINKI

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
www.wmodn.olsztyn.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
www.oke.lomza.com

Warmińsko - Mazurskie Kuratorium Oświaty
www.ko.olsztyn.pl